INSTALACJE
  • wodociągowe
  • sanitarne
  • kanalizacyjne

76-200 Słupsk
ul. św. Klary z Asyżu 9

pon – pt
700 – 1500

Usługi

Firma świadczy usługi specjalistyczne
w następujących zakresach:

  • wykonywanie nawierceń pod ciśnieniem różnych rurociągów w celu wykonania przyłączeń wody i ścieków; nawiercenia wykonywane są w rurach żeliwnych, stalowych, PE, AC i PCV ciśnieniowych; zakres nawierceń od 25 do 150 mm.
  • wykonywanie zgrzewania elektrooporowego rur i kształtek PE do różnych mediów; prefabrykacja elementów instalacji.
  • kompletacja i przygotowanie zestawów pomiarowych wody i ścieków montowane w studniach i komorach pomiarowych.
  • gwintowanie rur stalowych w zakresie średnic od 15 do 100 mm.